Parafia

Wieś Biery, aż do końca 1990 roku, należała do parafii św. Bartłomieja w Grodźcu Śląskim. Oto krótkie kalendarium prezentujące historię kościoła i parafii w Bierach:

 • w roku 1812 – wieś Biery liczyła 13 domów; nad potokiem Jesionka stała murowana kaplica o wymiarach 2m na 4m z wizerunkiem św. Rodziny (Prawdopodobnie najpierw była to figura, potem obraz);
 • 1911 – z dwóch wyciętych lip rosnących opodal mieszkańcy wybudowali wieżę – dobudowano ją do istniejącej kaplicy. Tam zawieszono nieduży dzwon, o wadze 40 kg, który pochodził ze starego kościoła w Grodźcu.
 • 4 sierpni 1912 – w ramach obchodów stulecia wizerunku św. Rodziny, ks. Łomozik, ówczesny proboszcz parafii w Grodźcu, odprawia nieszpory w bierowskiej kaplicy;
 • 30 lipca 1922 – Poświęcenie nowego dzwonu i pierwsza Msza św. w bierowskiej kaplicy.

Poprzedni dzwon został w 1916 roku zarekwirowany na potrzeby wojenne. Nowy dzwon ważył 49 kg i został ufundowany przez bierowian. Poświęcenie dzwonu i pierwsza Msza stały sie też inspiracją pomysłu powstania nowego kościoła w Bierach.

 • 1922-26 – budowa kościoła w Bierach na miejscu dotychczasowej kaplicy (prace prowadzi firma Mendroch z Bielska);
 • 13.09.1923 – poświęcenie kamienia węgielnego i decyzja o nadaniu tytułu kościoła ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa;
 • 12 września 1926 – poświęcenie kościoła przez ks. dziekana Sobeckiego z Pierśćca (obecni są: ks. prob. Handzlik z Jaworza i ks. prob. Łomozik z Grodźca); Odtąd w co czwartą niedzielę odprawiana jest Msza święta w Bierach)
 • 1939 – zakupienie nowych organów, chorągwi i wykonanie ogrodzenia wokół kościoła;
 • 1944 – przejście frontu: pociski uszkadzają ściany i dach kościoła a żołnierze demolują wnętrze kościoła;
 • 20.01.1956 – umiera ks. Karol Masny (ur. 1.01.1899), który był proboszczem parafii Grodziec od roku 1932
 • 03.1956 – proboszczem w Grodźcu zostaje ks. Alojzy Bima;
 • 5.04.1956 – nowy proboszcz odprawia pierwszą Mszę Św. w kościele w Bierach;
 • 1956 – zgoda Kurii w Katowicach na stałe przechowywanie Najświętszego Sakramentu w kościele;
 • 1965/66 – peregrynacja kopii Obrazu Jasnogórskiego po domach parafii jako przygotowanie do obchodów Millenium Chrztu Polski;
 • 06.1965 – początek katechizacji w Bierach: najpierw w kościele, a potem (od 1.09.1976 r.) w jednym pokoju wynajętym w domu państwa Jadwigi i Franciszka Wach;
 • od 09.1967 – w kościele w Bierach są odprawiane dwie Msze Św. w niedzielę i trzy Msze Św. w tygodniu;
 • 1972 – w kościele zostaje ustawiony nowy ołtarz (w formie stołu). Od tego momentu kapłan przewodniczy Eucharystii zwrócony twarzą do ludu;
 • 08.1972 – powódź; „woda zabiera” garaże Kółka Rolniczego a zniszczeniu ulega również most w Bierach; gdyby deszcze padały dłużej zagrożony byłby również kościół(!);
 • 1977 – eternit na dachu kościoła zostaje zastąpiony blachą ocynkowaną;
 • 14.08.1978 – urząd proboszcza w parafii grodzieckiej obejmuje ks. Gerard Kurpas; 3.09.1978 – parafianie pożegnali ks. prob. Alojzego Bimę po 39 latach proboszczowskiej posługi w parafii w Grodźcu Śl.;
 • 17.11.1982 – rozpoczynają się prace niwelacyjne na działce przygotowywanej pod budowę Domu Katechetycznego w Bierach, o który zabiegali bierowianie;
 • 30.01.1983 – Urząd Gminy w Jasienicy wydaje zezwolenie na budowę Domu Katechetycznego;
 • 06.1985 – w jeszcze nie wykończonym Domu Katechetycznym odbywają się pierwsze turnusy rekolekcji dla ministrantów (prowadzi ks. Tadeusz Nowok);
 • 1-30.07.1986 – w nowym Domu Katechetycznym ks. Teodor Suchoń prowadzi pierwsze oazy Ruchu Światło-Życie dla młodzieży i nauczycieli;
 • 02.1987 – ks. Marcin Aleksy prowadzi pierwszy w Bierach Kurs Oazowy dla Animatorów Ruchu Światło-Życie;
 • 20.06.1987 – w Domu Katechetycznym zostało przygotowane mieszkanie do którego wprowadza się ks. Stanisław Gańczorz, nowy gospodarz tego miejsca, który oficjalnie pełni funkcję wikariusza w parafii w Grodźcu Śląskim;
 • 20.06.1987 – Ks. Bp Ordynariusz Damian Zimoń dokonuje poświęcenia Domu Katechetycznego;
 • 1.01.1990erygowanie przez Ks. Bpa Ordynariusza Damiana Zimonia nowej, samodzielnej parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bierach; jej pierwszym proboszczem zostaje ks. Stanisław Gańczorz;
 • 1.09.1990 – ks. Stanisław i p. Urszula Komraus podejmują katechizację w Szkole Podstawowej w Świętoszówce;
 • 3.03.1991 – wizytacja kanoniczna Ks. Bpa Gerarda Bernackiego; poświęcenie cmentarza, którego założenie wraz z budową domu pogrzebowego było dziełem ks. Gańczorza;
 • 23.08.1991 – pożegnanie dotychczasowego proboszcza ks. Stanisława Gańczorza; posługę duszpasterską w parafii przejmuje ks. Marcin Aleksy; 
 • 25.06.1992 – poświęcenie nowych dzwonów przez Ks. Bpa Janusza Zimniaka
 • 03.1993 – obowiązki kościelnego podejmuje p. Leopold Rucki, który przejmuje funkcję od p. Jana Boraka posługującego parafii prawie 9 lat;
 • 28.07.1995 – Parafia uzyskuje zgodę na rozbudowę kościoła z zapleczem mieszkalnym;
 • 16.10.1995 – rozpoczynają się prace przygotowawcze do rozbudowy: wymierzanie terenu a potem prace ziemne;
 • 11.01.1998 – rozpoczyna się tzw. „mała peregrynacja”: obraz Matki Bożej Częstochowskiej wędruje wśród rodzin naszej parafii – jest to przygotowanie do peregrynacji Kopii Obrazu Jasnogórskiego;
 • 04.1998 – część zaplecza mieszkalnego jest już gotowa do zamieszkania; 
 • 29/30.05.1998 – Kopia Obrazu Jasnogórskiego jest obecna wśród nas;
 • 13.10.1998 – instalacja figury Matki Boskiej Fatimskiej w kapliczce, która została wybudowana jako upamiętnienie peregrynacji Kopii Obrazu Jasnogórskiego;
 • 12.1998 – kolejna część zaplecza mieszkalnego jest już gotowa do zamieszkania;
 • 05.2001 – początek rozbiórki absydy „starego” kościoła i intensywna kontynuacja rozbudowy po około rocznym przestoju z powodów formalnych;
 • 1.07.2001 – w murach (jeszcze surowych) nowego kościoła odbywa się nabożeństwo ewangelizacyjne prowadzone przez uczestników I turnusu oazy;
 • 28.10.2001 – pierwsza Msza Św. w nowej części kościoła; 
 • 28-31.03.2002 – Święta Paschalne celebrowane są już w nowym prezbiterium, przy nowym ołtarzu i ambonie oraz z wykorzystaniem „starej” części kościoła;
 • 1.07.2005 – dekretem ks. biskupa Tadeusza Rakoczego ks. Marcin Aleksy zostaje mianowany proboszczem Parafii św. Pawła w Bielsku-Białej. W jego miejsce jako administrator parafii w Bierach zostaje skierowany do posługi ks. Antoni Dewor.
 • 28. 08. 2005 – pożegnanie ks. proboszcza Marcina Aleksego, który pełnił posługę w parafii przez 14 lat.

 19-20.11.2005 – Wizytacja parafii przez ks. biskupa Janusza Zimniaka.

 • 05.2006 – zakończenie prac nad zewnętrzną elewacją kościoła
 • 15-31 lipca 2006 – Oaza Dzieci Bożych w Szymonowie – rekordowo liczne roczniki dzieci dają okazję do zorganizowania, chyba największej w historii parafii Oazy Dzieci Bożych. 
 • 13 – 15. 10. 2006 – pierwszy wyjazd rodzin do Białego Dunajca
 • 2006 – zaprojektowanie i wykonanie wystroju wnętrza kościoła powierzono p. Krzysztofowi Gorajowi, artyście z Tychów. W kwietniu zaprezentowany został projekt wystroju.
 • 26.10.2006 – Na uroczystość Poświęcenia Kościoła zainstalowana została centralna figura Serca Pana Jezusa. 
 • 23.08.2014 – dekretem ks. biskupa Romana Pindla ks. Antoni Dewor zostaje mianowany proboszczem Parafii św. Piotra i Pawła w Skoczowie.
  W jego miejsce do parafii w Bierach zostaje skierowany jako proboszcz ks. kan. Marian Fres.
 • 23.06.2015 – bp. Roman Pindel, ordynariusz Bielsko- Żywiecki dekretem odwołał z posługi proboszcza w parafii w Bierach ks. Mariana FRESA i jednocześnie mianował ks. Jana FROELICHA nowym proboszczem w parafii w Bierach, który do tego czasu pełnił posługę proboszcza w parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Wiśle Głębcach. 
 • 29.08.2015 Ks. kan. Jan GUSTYN – Dziekan dekanatu jasienickiego dokonał kanonicznego wprowadzenia w posługę proboszcza parafii NSPJ w Bierach ks. kan. Jana FROELICHA. 

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

W Niedziele i Święta:
7:00, 9:00, 11:00

W tygodniu:
Poniedziałek: 18:00
Wtorek: 7:00
Środa: 18:00
Czwartek: 18:00
Piątek: 18:00
Sobota: 18:00

Po zmianie czasu na zimowy Msze Święte wieczorne o 17:00