Duszpasterstwo

  • Arcybractwo Straży Honorowej Najśw. Serca Pana Jezusa – spotkania – III piątek m-ca o godz. 16.00;
  • Ministranci i Lektorzy – spotkania – w soboty o 9.30 (z wyjątkiem I soboty miesiąca);
  • Schola liturgiczna – spotkania – w soboty o godz. 10.00;
  • Wspólnota „WIECZERNIK” – spotkania – I czwartki miesiąca o godz. 18.45;
  • Żywy Różaniec – spotkania – I sobota miesiąca o godz. 7.30;

GODZINY MSZY ŚWIĘTYCH

W Niedziele i Święta:
7:00, 9:00, 11:00

W tygodniu:
Poniedziałek: 18:00
Wtorek: 7:00
Środa: 18:00
Czwartek: 18:00
Piątek: 18:00
Sobota: 18:00

Po zmianie czasu na zimowy Msze Święte wieczorne o 17:00