29 NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 października 2021 r.
7.00
– Za + Jadwigę Maciejowską w rocz. urodzin
9.00
– Za + męża Karola w II rocz. śmierci, za ++ rodziców Emilię i Alojzego Suchy, + Marię Maciejiczek i 3 mężów, + brata Roberta, + męża Jana, + syna Ryszarda
11.00 – Do NSPJ przez wstawiennictwo MB z podziękowaniem za dar życia i wszystkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla taty Wiktora z okazji 95 rocz. urodzin
15.00Różaniec

PONIEDZIAŁEK – 18 października 2021 r., Święto Św. Łukasza Ewangelisty
17.15 –
Różaniec
18.00
– Za + Karola Sosna, ++ rodziców i dziadków

WTOREK – 19 października 2021 r.
8.00
– Za + Jacka Rozwadowskiego w 30 dniu po śmierci od współpracowników z firmy Silskrap
8.30 Różaniec

ŚRODA – 20 października 2021 r., Wspomnienie Św. Jana Kantego, prezbitera
17.15 –
Różaniec
18.00 –
Za ++ Annę i Emila Zontek, ++ Annę i Józefa Janik

CZWARTEK – 21 października 2021 r.
17.15 –
Różaniec
18.00 Za + Zdzisława Donocik, ++ rodziców, teścia i za wszystkich ++ z rodzin Donocik, Grulich

PIĄTEK – 22 października 2021 r., Wspomnienie Św. Jana Pawła II, papieża
17.15 Różaniec
18.00 – Za ++ rodziców Annę, Alojzego Zontek, ++ dziadków z obojga stron, ++ z rodzin: Błachut, Danel, Feruga, Głuszko, Kłek, Staniek, Olszowski, + Stanisława Brol w 1 rocz. śmierci i ++ rodziców Irenę, Władysława Głuszko 

SOBOTA – 23 października 2021 r., Wspomnienie Św. Józefa Bilczewskiego biskupa
17.15 –
Różaniec
18.00 – W intencji Alicji z okazji 1 rocz. urodzin, rodziców, chrzestnych o Boże błogosławieństwo i zdrowie
18.00 – W intencji Bożeny Mieszczak o Boże błogosławieństwo i zdrowie

30 NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 października 2021 r.
7.00
– O radość wieczną dla + rodziców Jadwigi i Józefa Mojżyszek, + Urszulę Hale i + z rodzin Mojżyszek , Światłoch, Stokłosa, Komraus i dusze w czyśćcu cierpiące
9.00
– Za ++ Józefa Kotorca, rodziców Barbarę i Andrzeja Gwizdoń, dziadków Maciejowskich, Heler, Gwizdoń, Alojzego Greń
11.00 – W int. Hogo Kowalskiego z okazji 1 rocz. urodzin i brata Szymona z okazji 10 urodzin, rodziców i chrzestnych o Boże błogosławieństwo i zdrowie
15.00Różaniec